תשמישי קדושה - בדיקת ומכירת תפילין ומזוזות

תשמישי קדושה במיאמי

מזוזה בפתח הבית היא מצווה מהתורה. על הקלף של המזוזה כתובות האותיות 'שד"י' שהן אחד משמותיו של הקדוש-ברוך-הוא וגם ראשי התיבות שומר דלתות ישראל.
המזוזות הן אפוא 'שומרות הסף' שלנו וחשוב מאוד שיהיו כשרות למהדרין. מזוזה שאות אחת ממנה נמחקה או נפגמה – היא חסרת כל ערך. דין זה תקף גם לגבי התפילין. תפילין שפרשיותיהם או בתיהם נפסלו אינם תפילין והמברך עליהם מברך 'ברכה לבטלה'.
פעמים רבות השיב הרבי מליובאוויטש מה"מ לאנשים – אשר בקשהו ברכה לרפואה או פרנסה – לבדוק את התפילין ו/או המזוזות. סיפורים רבים התפרסמו מאז על בעיות שנפתרו לאחר תיקון התפילין והמזוזות.
על-פי המנהג יש לבדוק את התפילין והמזוזות פעם בשנה או שנתיים. בית-חב"ד מעסיק סופר סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחה אשר יבדוק את התפילין והמזוזות שלכם.
במידת הצורך ניתן לרכוש באמצעות בית-חב"ד תפילין ומזוזות חדשים ומהודרים.

ליותר פרטים צרו איתנו קשר…