הבלוג שלנו

בדיקת וקניית תפילין ומזוזות
תשמישי קדושה

בדיקת וקניית תפילין ומזוזות

בדיקת וקניית תפילין ומזוזות מועניינים לרכוש תפילין או מזוזות אצל רב שדואג להביא לכם הכי טוב שמגיע לצדיק או צדיקה אפילו אם הם נמצאים במיאמי. מזוזה בפתח הבית היא מצווה מהתורה. על הקלף של המזוזה כתובות האותיות 'שד"י' שהן אחד משמותיו של הקדוש-ברוך-הוא וגם ראשי התיבות שומר דלתות ישראל.

תשמישי קדושה במיאמי
תשמישי קדושה

תשמישי קדושה במיאמי

בדיקת וקניית תשמישי קדושה במיאמי דרך הרב שדואג להביא לכם הכי טוב. הרי מגיע לצדיק או צדיקההכי טוב אפילו אם הם נמצאים במיאמי. מזוזה בפתח הבית היא מצווה מהתורה. על הקלף של המזוזה כתובות האותיות 'שד"י' שהן אחד משמותיו של הקדוש-ברוך-הוא וגם ראשי התיבות שומר דלתות ישראל.