הבלוג שלנו

תשמישי קדושה במיאמי
תשמישי קדושה

תשמישי קדושה במיאמי

בדיקת וקניית תשמישי קדושה במיאמי דרך הרב שדואג להביא לכם הכי טוב. הרי מגיע לצדיק או צדיקההכי טוב אפילו אם הם נמצאים במיאמי. מזוזה בפתח הבית היא מצווה מהתורה. על הקלף של המזוזה כתובות האותיות 'שד"י' שהן אחד משמותיו של הקדוש-ברוך-הוא וגם ראשי התיבות שומר דלתות ישראל.